گروه صنعتی فراناب پرجیوا

ماشین آلات تولید و بسته بندیمشاوره طرح های صنعتیطراحی صنعتی و گرافیکیمواد اولیه تولید و بسته بندی

اهـم فعـالیـت هـای پِرجـیـوا

طراحی صنعتی

طراحی و ایده پردازی محصولات و بسته بندی
صنعتی و گرفیک

بازرگانی

فروش، صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه بسته بندی

سوابق پِرجـیـوا

700

مشاوره در سرمایه گذاری

200

مشاوره در جانمایی و نقشه ابنیه صنعتی و تاسیسات

20

تامین ماشین آلات تولید و بسته بندی

برخی از مشتریان پِرجـیـوا

 
تمامی حقوق این سایت برای شرکت پرجیوا محفظ می باشد