این خط بسته بندی بهم پیوسته کلیه فرایندهای ایجاد پاکت، پرکنی تنباکوی معسل، دوخت حرارتی، تعبیه در جعبه مقوایی، سلفون کشی جعبه و باکس را در بر می گیرد. بر اساس تنوع بالای محصولات معسل (شیره دار)، سیستم اندازه گیری و تغذیه می تواند افقی یا عمودی باشد. جهت تغییر آسان محصول اسانس دار، ماشین بسته بندی در فویل مجهز به سیستم شستشوی آسان می باشد. میکسر داخل محفظه نگهدارنده تنباکو نیز به عمل پرکردن همسان و روان کمک می کند.

جدول مشخصات

فیلم کارکرد ماشین

1-خط کامل بسته بندی توتون و تنباکوی معسل
(در فویل، جعبه، سلوفان، باکس)

2-ماشین بسته بندی توتون و تنباکوی معسل

3-ماشین بسته بندی توتون و تنباکوی معسل در پاکت آماده
(مستقیما در پاکت یا بسته بندی فویل(اولیه) در بسته بندی ثانویه