خرید‌و‌فروش دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی 

(Agricultural & Service Equipment)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تجهیز  به ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی مانند تجهیزات کاشت، داشت و برداشت، شهربازی، و تفریحی و … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاه ها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی

برای مشاوره دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی، رفاهی و خدماتی