مهندسین مشاور پرجیوا با بیش از 15 سال تجربه در زمینه مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار؛ تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی؛ طراحی و تهیه نقشه های ساختمان های تولیدی و خدماتی؛ و همچنین مشاوره تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید فعالیت می نماید. در جدول زیر فقط منتخبی از پروژه های انجام شده در صنایع شیمیایی و پلیمری آمده است.

wdt_IDردیفکارفرماعنوان پروژه
5031شرکت مازند طبطرح توجیهی و امکان‌سنجی فنی مالی و اقتصادی تولید لوازم پزشکی و بهداشتی و آزمایشگاهی
5042آقای دکتر بهرام علیزادهطرح توجیهی و امکان‌سنجی فنی مالی و اقتصادی تولید انواع سرنگ
5053شركت صنايع غذا و دارو گل آويز بهشهرطرح توجیهی و امکان‌سنجی فنی مالی و اقتصادی تولید پکتین از پوست مرکبات
5064آقای حسین اظهریطرح توجیهی و امکان‌سنجی فنی مالی و اقتصادی تولید تجهیزات پزشکی