اطلاعات پرجیوا

آدرس

خیابان شاهد، انتهای کوچه 8

دفتر تهران

بزرگراه مدرس شمال به جنوب، ابتدای خیابان ظفر غربی، ساختمان چوپان

تلفن تماس

88856184

همراه و واتساپ

0910 587 0126

ایمیل سازمانی

info@perjiva.com

تماس با پرجیوا