اطلاعات تماس با پرجیوا

آدرس

خیابان شاهد، انتهای کوچه 8

دفتر تهران

بزرگراه مدرس شمال به جنوب، ابتدای خیابان ظفر غربی، ساختمان چوپان

تلفن تماس

(021)88856184

همراه و واتساپ

09105870126 - 09962080096

ایمیل سازمانی

my@perjiva.com

فرم تماس با پرجیوا