خرید‌و‌فروش ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع فلزی

(Metal & Steel Line Machines)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تجهیز  به ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی خطوط تولید صنایع فلزی و … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی خطوط تولید صنایع فلزی براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاه ها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان دستگاههای تولید محصولات صنایع فلزی و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد ماشین آلات خطوط تولید صنایع محصولات فلزی

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع فلزی

برای مشاوره دستگاه ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع فلزی