خرید‌و‌فروش ماشین آلات و دستگاه های تولید نساجی و فرآوری چرم

( Textile & Leather Production Line Machines)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تجهیز  به ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی خطوط فراوری چرم و صنایع ریسندگی، بافندگی، پوشاک … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی خطوط فراوری چرم و تولید و پوشاک براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاه ها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان دستگاههای خطوط فراوری چرم و تولید و پوشاک و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد خطوط فراوری چرم و تولید و پوشاک

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

ماشین آلات خطوط تولید پوشاک و نساجی و فراوری چرم

برای مشاوره دستگاه ها و ماشین آلات تولید محصولات نساجی و پوشاک و چرم