خرید‌و‌فروش ماشین آلات و دستگاه های بسته بندی مواد غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی

(Packaging Line Machines)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تجهیز  به ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی خطوط بسته بندی مایعات، جامدات و نیمه جامدها در بطری، ساشه، دوی پک، پیلوپک، کنسرو، ظروف دهان گشاد، پت و شیشه و … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی خطوط بسته بندی غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاه ها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان دستگاههای بسته بندی غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد ماشین آلات غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

ماشین آلات صنایع بسته بندی غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی

برای مشاوره دستگاه ها و ماشین آلات و صنایع بسته بندی غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی