خرید‌و‌فروش ماشین آلات و دستگاه های تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو

 

(Electric, Electronic & Car Parts Production Line Machines)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و تجهیز  به ماشین آلات، دستگاه ها و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر داخلی و خارجی خط تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو و … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاه ها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان خط تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد خط تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

ماشین آلات خط تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو

برای مشاوره دستگاه ها و ماشین آلات خط تولید محصولات برقی، الکترونیک و قطعات خودرو