تعریف بسته بندی 

 بسته بندی به معنی نوعی پوشش (Cover) مناسب است که کالای تولیدی (Product) را در بر می گیرد. علاوه براینکه محصول را در حمل و نقل، انبارداری، و در برابر تقلب، سرقت و ناهنجاری های محیطی و نیز شرایط خارجی مانند رطوبت، نور، حرارت و دما، ضربه و… که باعث تغییر کیفیت و ماهیت محصول و حتی تخریب آن می گردد، با حداقل هزینه، بر موفقیت کالا در بازار محصول، اطلاع رسانی کامل برای کاربر و فروش بهتر محصول را افزایش می دهد. 
نقش بسته بندی در استفاده کالا، شناخت هویت محصول، شناخت کاربر و بازار مصرف، فرم و استایل بسته بندی، لوگونومیک بودن و مطابقت با ابعاد آنتروپومتریک از اصول اولیه طراحی صنعتی می باشد. 
برای مشاوره در زمینه ماشین آلات تولید و بسته بندی تماس بگیرید یا

 دستگاه ها و ماشین آلات بسته بندی:

تجهیزات بسته بندی جهت قراردادن محصولات تولیدی در پوشش مناسب طراحی و مورد استفاده می شود. فواید این دستگاه ها محافظت محصول در حمل و نقل، انبارداری، و در برابر تقلب، سرقت و ناهنجاری های محیطی و نیز شرایط خارجی مانند رطوبت، نور، حرارت و دما، ضربه و… که باعث تغییر کیفیت و ماهیت محصول و حتی تخریب آن می گردد، با حداقل هزینه، بر موفقیت کالا در بازار محصول، اطلاع رسانی کامل برای کاربر و فروش بهتر محصول را افزایش می دهد.