خرید‌و‌فروش ماشین آلات صنایع غذایی، تبدیلی و دارویی

(Foodstuff & Pharmaceutical Production Line Machines)

تیم مجرب فنی مهندسین مشاور پرجیوا برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی غذایی، تبدیلی و دارویی، خدمات مربوط به تامین ماشین آلات و تجهیزات باکیفیت از تامین کنندگان و سازندگان معتبر خطوط تولید آبمعدنی و آشامیدنی گازدار و بدون گاز، کنسرو، مربا و شورجات، نان و شیرینی، غذاهای آماده و نیمه آماده و … را ارائه می دهند:

1-مشاوره و طراحی ظرفیت و تولید و بررسی نیازسنجی خطوط تولید غذایی، تبدیلی و دارویی براساس طرح توجیهی

2-شناسایی دستگاهها و ماشین آلات داخلی و خارجی موردنیاز و سازندگان/تامین کنندگان آنها

3-مکاتبه و جلسات با تامین کنندگان دستگاههای غذایی، تبدیلی و دارویی و ارزیابی آنها

4-همراهی حقوقی-فنی در انعقاد قرارداد ماشین آلات غذایی، تبدیلی و دارویی

5-نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات

6-نظارت و مدیریت بر حمل، نصب، راه اندازی، آموزش، راه اندازی و تولید آزمایشی 

ماشین آلات صنایع غذایی، تبدیلی و دارویی

برای مشاوره ماشین آلات صنایع غذایی، تبدیلی و دارویی