پروژه های انجام شده طرح توجیهی و سایر خدمات مهندسین مشاور پرجیوا

مهندسین مشاور پرجیوا تاکنون با بیش از 900 شخص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد همکاری منعقد نموده و پروژه های مختلفی اعم از 500 پروژه طرح توجیهی سرمایه گذاری (ارزیابی و امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی)، 200 ثبت مجوز صنعتی، معدنی و کشاورزی، 100 پروژه طراحی لی اوت و طرح‌ریزی واحدهای صنعتی انجام داده است.
برخی از پروژه های سرمایه گذاری و طرح توجیهی انجام شده به تفکیک ماهیت صنعت و خدمات در لینک های زیر قابل مشاهده است.

دانلود رزومه و پروژه‌های انجام شده​

جهت دریافت رزومه و لیست برخی از پروژه های انجام شده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.