اخبار و رویدادهای کسب‌ و‌ کار

تامین مالی زنجیره ای:تفاهم نامه بانک مرکزی ش 2070697:تامین مالی بخش صنعت و معدن با ابزارهای SCF

هماهنگی و محیط کسب و کار صمت1.jpg1

موضوع: تامین مالی بخش صنعت و معدن با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای

با عنایت به جلسه برگزارشده مورخ 1402/10/21 در محل بانک مرکزی ج.ا.ایران با حضور مقام عالی وزارت. در خصوص پیگیری مفاد تفاهم نامه تامین مالی تولید در سال 1402 و تصمیمات متخذه،. به استحضار می رساند در راستای هدایت اعتبارات و تسهیل تامین مالی تولید، .وهمچنین به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور در سال مزین به شعار “مهار تورم، رشد تولید”مقرر گردید بانک مرکزی ج.ا.ایران در جهت تامین مالی تولید،. شرایط استفاده از ابزارهای موجود (افزایش سقف مبلغ مورد استفاده مطابق جدول زیر) را به گونه ای تسهیل نماید تا فعالان اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در جهت تامین مالی موردنیاز، از این امکانات استفاده نمایند.

لذا با توجه به هماهنگی های صورت گرفته و به منظور استفاده از شرایط فراهم شده برای فعالان اقتصادی بخش،. خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت مراتب به متقاضیان حائز شرایط منعکس تا پس از مراجعه به بانک عامل و اعتبار سنجی مورد لزوم،. نسبت به استفاده از ابزارهای یادشده اقدام نمایند.

مهندسین مشاور پرجیوا تصویر نامه و جداول آن در زیر آورده است:

WhatsApp Image 2024 02 20 at 8.24.42 PM

“]WhatsApp Image 2024 02 20 at 8.24.05 PM

 دولت هرکدام از پروژه های تامین مالی زنجیره ای تولیدی و با در نظر گرفتن ماهیت تولید را نیازمند امکانسنجی و تدوین طرح توجیهی کرده است.

مهندسین مشاور پرجیوا مشاور در سرمایه گذاری ارائه دهنده خدمات تدوین و تهیه طرح توجیهی برای طرح های ایجادی، طرح توسعه و سرمایه در گردش هستند.

دیدگاهتان را بنویسید