طرح توجیهی سوخت از لاستیک تایر فرسوده

بازیافت لاستیک مستعمل و تولید گازوئیل از تایر فرسوده

بازیافت و تولید سوخت و گازوئیل از تایر فرسوده و لاستیک مستعمل: با توجه به دغدغه های زیست محیطی مبنی بر بازیافت و برگشت زباله ها و محصول...

ادامه مطالعه