صنعت سیمان، طرح توجیهی و مقالات

سیمان یکی از مهمترین مواد ساختمانی است که در ساخت و ساز بیشتر ساختمان‌ها و زیربناها استفاده می‌شود. طرح توجیهی سیمان برای تولید این ماده مهم به دلیل نیاز روزافزون به سیمان در صنعت ساخت و ساز، به منظور تامین نیاز بازار، افزایش تولید و ایجاد اشتغال در صنعت سیمان به صورت منطقه‌ای و جهت حمایت از توسعه اقتصادی خود پیشنهاد می‌شود. با تولید سیمان باکیفیت و استاندارد، این طرح می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرده و مزایای مهمی همچون کاهش وابستگی به واردات سیمان، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتقای فعالیت‌های صنعتی مرتبط با ساخت و ساز را به همراه خواهد داشت.

ادامه مطالعه