فرمت جواز و طرح توجیهی بانکی و سازمانها

طرح توجیهی کشاورزی و نحوه اخذ وام بانکی سامانه سیتا جهاد کشاورزی

طرح توجیهی جهادکشاورزی سیتا اخذ تسهیلات بانکی

طرح توجیهی کشاورزی و دامداری و نحوه اخذ تسهیلات وام بانکی از سامانه سیتا جهاد کشاورزی

وام‌های کشاورزی جهاد کشاورزی و سامانه سیتا به‌طور کلی شامل تسهیلات برای اجرای طرح سیستم آبیاری نوین در اراضی کشاورزی، وام بند الف ماده 52 قانون الحاق که جایگزین وام بند الف تبصره 18 جهاد کشاورزی شده و طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی می‌شود که با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای و با الزام تدوین طرح توجیهی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

عموما وام‌های کشاورزی به‌طور کلی شامل تسهیلات برای اجرای طرح سیستم آبیاری نوین در اراضی کشاورزی، وام بند الف ماده 52 قانون الحاق که جایگزین وام بند الف تبصره 18 جهاد کشاورزی شده و طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی می‌شود که با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

تسهیلات به طرح کسب و کار

طرح یا پروژه عبارت است از مجموعه‌ای از اجزا و برنامه های اجرایی زمانبندی شده برای ایجاد یک واحد تولیدی (کشاورزی و همچنین صنعتی ، معدنی و خدماتی و ساختمانی )  با بودجه ای لازم به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص یا توسعه و ارتقاء آنها در جهت تامین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و توسعه اقتصادی کشور.

در اینجا تسهیلات از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سامانه سیتا اعطا می شود.

انواع تسهیلات اعتباری

تسهیلات وجوهی هستند که بانک در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و در قالب عقود اسلامی به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌پردازد و ممکن است تأمین منابع مالی آن به یکی از صورت‌های زیر باشد:

منابع داخلی

تأمین کننده این اعتبارات، بانک است که با استفاده از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقرررات داخلی بانک برای طرح های جهاد کشاورزی و در سامانه سیتا با تدوین طرح توجیهی قابل پرداخت است.

صندوق توسعه ملی

هدف از ایجاد این صندوق آن است که از طریق صندوق های ثروت ملی، بخشی از ذخایر ارزی با هدف کسب بازده در بلندمدت و در قالب سرمایه گذاری های مولد در جهاد کشاورزی و سامانه سیتا به کار گرفته شوند تا ضمن بر عهده داشتن مسئولیت حفظ ثبات اقتصاد ملی، حمایت از اقتصاد داخلی کشور، ذخیره سازی پس انداز بین نسلی و همراه شدن با اقتصاد بین المللی و منطقه ای را قوت بخشند. از جمله برنامه های صندوق توسعه ملی ، حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران است که چه به صورت مستقل و چه همراه با شرکای ایرانی، مبادرت به اجرای طرح‌های مشترک ملی و بین المللی با پیش نیاز طرح توجیهی کنند.

وجوه اداره شده

وجوهی است که دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی و سامانه سیتا از محل اعتبار منابع داخلی خود و یا از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری قوانین بودجه و یا منابع دیگر تأمین می‌کند و ممکن است به صورت ملی و یا استانی و در قالب تفاهمنامه فیمابین در اختیار بانک قرار گیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه پس از معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط در قالب تسهیلات تلفیقی، تسهیلات یارانه دار، تسهیلات بدون سود و یا تسهیلات بلاعوض پرداخت شود.

وجوه تبصره ای

عبارتست از اعتباری که همه ساله در راستای اهداف مشروح در قوانین بودجه سنواتی برای تخصیص به بخش‌های مختلف اقتصادی منظور و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می شود.

فرایند درخواست و بررسی تسهیلات
اشخاص مشمول

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی از انجام در کارهای تولیدی ، خدماتی ، امور بازرگانی (داخلی و خارجی) به ویژه زیربخش کشاورزی به فعالیت مشغولند یا قصد شروع آن را دارند بر اساس تشخیص بانک می توانند از تسهیلات اعتباری بانک بهره مند شوند؛ مشروط بر اینکه فاقد تعهدات انجام نشده ، بدهی سررسیده معوق و چک برگشتی به سیستم بانکی باشند.
در صورتی که منبع تامین اعتبار تسهیلات غیر از منابع داخلی باشد ، لازم است متقاضی نسبت به ارائه معرفی نامه از سازمان اجرایی مربوط برای بهره مندی از اعتبارات وجوه اداره شده ، تبصره ای ، صندوق توسعه ی ملی یا… اقدام کند.
بانک تنها بررسی درخواست تسهیلات طرح‌هایی را می پذیرد که حسن شهرت و اهلیت صلاحیت اعتباری متقاضی یا ولی صغیر محرز باشد. تسهیلات مورد نظر در صورتی به تصویب خواهد رسید که طرح از لحاظ اقتصادی ، فنی ، مالی و حقوقی موجه و با ضوابط اعتباری بانک منطبق باشد.
حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از طریق اداره کل اعتبارات هدایت سرمایه گذاری اعلام می شود. اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی و با تهیه طرح توجیهی به تحقیقات کاربردی مشغولند یا درصدد انجام آن هستند و بانک صلاحیت فعالیت آنان را تأیید می‌کند درصورت موافقت هیأت مدیره بانک می توانند برای شروع یا ادامه عملیات تحقیقاتی خود از تسهیلات بانک استفاده کنند.
بازپرداخت این تسهیلات از محل درآمد حاصل از تحقیقات صورت می گیرد و سود متعلق به این فعالیت حداقل سود در بخش کشاورزی خواهد بود.

درخواست تسهیلات اشخاص

شرایط و نحوه اخذ وام بند الف ماده 52 قانون الحاق

کدام طرح‌ توجیهی در بخش کشاورزی مشمول دریافت وام بند الف ماده 52 قانون الحاق خواهند بود؟

اگر به‌فکر راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار در حوزه کشاورزی و دامپروری هستید یا پروژه کشاورزی و دامپروری و یا صنایع تبدیلی مرتبطی در دست اجرا دارید، می‌توانید متقاضی دریافت وام جهاد کشاورزی و اخذ تسهیلات برای یکی از طرح‌های بند الف تبصره 18 جهاد کشاورزی (بند الف ماده 52 قانون الحاق) در سامانه سیتا باشید. تمامی طرح‌ های توجیهی دارای توجیه فنی و اقتصادی و محیط‌زیستی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات محصولات کشاورزی می‌توانند از تسهیلات درنظر گرفته در این بخش استفاده کنند و براساس مصوبات صورت گرفته باید سالانه 10% از منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی در این حوزه مصرف شود.

در گذشته سود تسهیلات برای وام‌های بند الف ماده 52 جهاد کشاورزی برای طرح‌های منتخب در رسته فعالیت‌های باغبانی، 8 درصد در مناطق محروم و 11 درصد در مناطق برخوردار است و در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیز، نرخ بهره یا سود وام‌های این بخش، برای مناطق محروم 12.5 درصد و برای مناطق برخوردار 14.5 درصد خواهد بود.

یک دوره تنفس و سازندگی عموما بین 1 تا 1.5 سال برای به‌کارگیری و مصرف وام دریافت‌شده درنظر گرفته شده که 1 سال آن برای دوره سازندگی و 6 هم ماه برای دوره تنفس خواهد بود. یعنی عملا بازپرداخت این وام‌ها به‌صورت 5 ساله است. البته دوره بازپرداخت وام‌های سرمایه در گردش بند الف ماده 52 قانون الحاق 1 ساله است.

مهمترین گام برای دریافت این تسهیلات دریافت مجوزهای مربوطه برای کسب‌وکارتان از طریق جهاد کشاورزی است و سپس باید برای دریافت تسهیلات مذکور، در سامانه سیتا با آدرس (cita.maj.ir) ثبت نام کنید. بعد از ثبت‌نام و بارگزاری اطلاعات و فرم‌های خواسته شده در این پرونده متقاضی، در جلسه کمیسیونی که در جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود مطرح شده و درصورت تایید در این مرحله، بعد از تایید طرح توجیهی برای اخذ مبلغ موافقت شده وام به بانک ارسال خواهد شد.

در زیر می توانید کلیه اطلاعات و فرمت طرح توجیهی جهاد کشاورزی جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی سامانه سیتا را دانلود نمایید.

در صورت تمایل به تکمیل فرمت طرح توجیهی  جهاد کشاورزی و سامانه سیتا، توسط مهندسین مشاور پرجیوا، می توانید فرم سفارش طرح توجیهی را تکمیل و یا از راه های ارتباطی در تماس با ما با مشاوران پرجیوا تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید