طرح توجیهی (امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی) چیست؟

طرح توجیهی (مطالعات امکان‌سنجی)طرح توجیهی عبارت است از کلیه اطلاعات، مستندات و گزارشهایی که یک ایده کسب و کار، فرصت سرمایه گذاری، پیشنه...

ادامه مطالعه

تعرفه برق 1400 برای واحدهای کسب و کار صنعتی، خدماتی و کشاورزی

در محاسبات طرح توجیهی، یکی از هزینه هایی که بر خروجی های مطالعات امکان سنجی موثر است، هزینه های انرژی (Utility) می باشد. یکی از آنها به...

ادامه مطالعه