پرجیوا - نمونه طرح توجیهی امکان سنجی

4 بخش اصلی یک طرح توجیهی بازار فنی مالی اقتصادی (امکان سنجی)

طرح توجیهی یا امکانسنجی یا مطالعه بازار فنی اقتصادی عبارت است از کلیه اطلاعات، مستندات و گزارشهایی که یک ایده کسب و کار، فرصت سرمایه گذ...

ادامه مطالعه

دستگاه ماشین بسته بندی مواد غذایی دارویی شیمیایی

ماشین آلات و دستگاه‌های بسته بندی مواد غذایی، دارویی، شیمیایی و تبدیلی کشاورزی

ماشین آلات و دستگاه بسته بندی مواد غذایی، دارویی، شیمیایی، کشاورزی تهیه پرفورما و پیش فاکتور، مشاوره و نظارت خرید نصب راه اندازی آموزش

ادامه مطالعه

طرح توجیهی سوخت از لاستیک تایر فرسوده

بازیافت لاستیک مستعمل و تولید گازوئیل از تایر فرسوده

ایده تولید گازوئیل از بازیافت تایر مستعمل و لاستیک فرسوده و طرح توجیهیبا توجه به دغدغه های زیست محیطی مبنی بر بازیافت و برگشت زباله ها ...

ادامه مطالعه