بازیافت لاستیک مستعمل و تولید گازوئیل از تایر فرسوده

بازیافت و تولید سوخت و گازوئیل از تایر فرسوده و لاستیک مستعمل: با توجه به دغدغه های زیست محیطی مبنی بر بازیافت و برگشت زباله ها و محصول...

ادامه مطالعه

طرح توجیهی (امکان سنجی بازار، فنی، مالی و اقتصادی) چیست؟

طرح توجیهی (مطالعات امکان‌سنجی)طرح توجیهی عبارت است از کلیه اطلاعات، مستندات و گزارشهایی که یک ایده کسب و کار، فرصت سرمایه گذاری، پیشنه...

ادامه مطالعه