قوانین و آیین نامه های سرمایه گذاری

دانلود رایگان تعرفه گمرکی HS Code و کتاب مقررات صادرات و واردات 1402


دانلود کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات و دانلود رایگان تعرفه گمرکی

یکی از موارد مفید برای کسب و کارهایی که نیاز به خرید و فروش بین المللی دارند، کتاب مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه گمرکی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا می باشد که در ادامه لینک دانلود رایگان کتاب و تعرفه گمرکی های آن آمده است.

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 یکی از نیازهای ضروری فعالین اقتصادی کشور می‌باشد. کتاب تعرفه گمرکی 1402 به منظور آگاهی از تعرفه واردات ، مقررات واردات و صادرات ، تعرفه گمرکی ، آیین‌های اجرایی و سود بازرگانی، هر سال پس از تایید هیئت وزیران تدوین، و توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انتشار یافته است.

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 شامل جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات کالا در کشور ایران می‌باشد و در بیست و یک قسمت (نود و هشت فصل) تعرفه گمرکی انواع کالاهای وارداتی به کشور را به شرح زیر مشخص کرده است:

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 1372/7/4
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/6 مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
فهرست بازارچه های مرزی
فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان
فهرست برخی از قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات و مصوبات مربوطه
قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ‌شده
فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران
توضیح حقوق ورودی
تذکرات مهم

بخش های کالاهای وارداتی:

بخش ۱: حیوانات زنده، محصولات حیوانی
بخش ۲: محصولات نباتی
بخش ۳: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی ، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده و …
بخش ۴: محصولات صنایع غذایی، نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و …
بخش ۵: محصولات معدنی
بخش ۶: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
بخش ۷: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء …
بخش ۸: پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد
بخش ۹: چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه‌ای و …
بخش ۱۰: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
بخش ۱۱: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
بخش ۱۲: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه و …
بخش ۱۳: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا و …
بخش ۱۴: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گران‌بها یا نیمه گران‌بها، فلزات و …
بخش ۱۵: فلزات معمولی و مصنوعات آنها
بخش ۱۶: ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها و …
بخش ۱۷: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
بخش ۱۸: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل و …
بخش ۱۹: اسلحه و مهمات، اجزا، قطعات و متفرعات آنها
بخش ۲۰: کالاها و مصنوعات گوناگون
بخش ۲۱: اشیا هنری، اشیا کلکسیون یا عتیقه
ضمائم شماره ۱ الی ۴
ضمائم شماره ۵ الی ۷

در دانلود تعرفه گمرکی (HS Code)، فصل های زیر و سایر اطلاعات و جزئیات آنها آمده و لینک دانلود نیز در انتهای صفحه گذاشته شده است.

قسمت اول: حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی
فصل اول: حیوانات زنده
فصل دوم: گوشت و احشای خوراکی
فصل سوم: ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
فصل چهارم: شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
فصل پنجم: سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
قسمت دوم: محصولات نباتی
فصل ششم: نباتات زنده و محصولات گلکاری
فصل هفتم: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی
فصل هشتم: میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
فصل نهم:‌ قهوه، چای، ماته و ادویه
فصل دهم: غلات
فصل یازدهم: محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم
فصل دوازدهم: دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله
فصل سیزدهم: انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی
فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد
قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی
فصل پانزدهم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی
قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها
فصل شانزدهم: فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات
فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی
فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده‌های آن
فصل نوزدهم: فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی
فصل بیستم: فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات
فصل بیست و یکم: فرآورده‌های خوراکی گوناگون
فصل بیست و دوم: نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه
فصل بیست و سوم: ‌آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکی‌های آماده برای حیوانات
فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
قسمت پنجم: محصولات معدنی
فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان
فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر
فصل بیست و هفتم: سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ موادقیری؛ موم‌های معدنی
قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
فصل بیست و هشتم: محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها
فصل بیست و نهم: محصولات شیمیایی آلی
فصل سی‌ام: محصولات دارویی
فصل سی و یکم: کودها
فصل سی و دوم: عصاره‌هــای دباغـی یا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مـواد رنگ‌کننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی‌ها؛ بتانه‌ها؛ مرکب‌ها
فصل سی و سوم: روغن‌هـای اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینـوئیـدها)؛ محصـولات عطرسازی یا پاکیزگـی آمــاده و فرآورده‌های آرایشی
فصل سی و چهارم: صابون، موادآلی تانسیواکتیف، فرآورده‌ها برای شست­و­شو، فرآورده‌های روان‌کننده، موم‌های مصنوعی، موم‌هـای آمـاده، فرآورده‌های صیقل‌دادن و جلا دادن، شمع و اشیای همانند، خمیرهای قالب‌گیـری «موم‌های دندانسازی» و ترکیبات دندانسازی براساس گچ
فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیم­ها
فصل سی و ششم: باروت و مواد منفجره؛ اشیای فن‌ آتش‌بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش‌زا؛ مواد قابل اشتعال
فصل سی و هفتم: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی
فصل سی و هشتم: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی
قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو
فصل سی و نهم: مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
فصل چهل‌ام: کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو
قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­‌استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)
فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوست­های نرم) و چرم
فصل چهل و دوم: اشیای ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)
فصل چهل و سوم: پوست‌های نرم طبیعی و پوست‌های نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آن‌ها
قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
فصل چهل و چهارم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب
فصل چهل و پنجم: چوب‌پنبه و اشیای ساخته‌شده از چوب‌پنبه
فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها
فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)
فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیای ساخته‌شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا
فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست‌نوشته‌ها، تایپ شده‌ها و نقشه‌ها
قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
فصل پنجاه‌ام: ابریشم
فصل پنجاه و یکم: پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم
فصل پنجاه و دوم: پنبه
فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی
فصل پنجاه و چهارم: ر شته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made)
فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره
فصل پنجاه و ششم: اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیای ساخته شده از آنها
فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی
فصل پنجاه و هشتم: پارچه‌های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه‌های نسجی منگوله بافت (Tufted)؛ دانتل‌ها (Lace)؛ مصنوعات دیوارکوبی (Tapestries)؛ مصنوعات علاقه‌بندی (Trimmings)؛ مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی (Embroidery)
فصل پنجاه و نهم: پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیای نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی
فصل شصت‌ام: پارچه‌های کشباف یا قلاب باف
فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف
فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف
فصل شصت و سوم: سایر اشیای نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیای نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی
قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان
فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیای همانند، اجزای این اشیا
فصل شصت و پنجم: کلاه و اجزای کلاه
فصل شصت و ششم: چتر بارانی، چتر‌ آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق، تازیانه و اجزای آنها
فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیای ساخته‌شده از پر یا از پر نرم؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیای ساخته شده از موی انسان
قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه
فصل شصت و هشتم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos) میکا یا از مواد همانند
فصل شصت و نهم: محصولات سرامیکی
فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه‌ای
قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه
فصل هفتاد و یکم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی؛ سکه
قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها
فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فولاد
فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد
فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس
فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل
فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
فصل هفتاد و هفتم: (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ‌شده در نظرگرفته‌شده)
فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب
فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی
فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع
فصل هشتاد و یکم: سایر فلزات معمولی؛ سرمت‌ها؛ مصنوعات از این مواد
فصل هشتاد و دوم: ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی
فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی
قسمت شانزدهم: ماشین‌‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها
فصل هشتاد و چهارم: رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها
فصل هشتاد و پنجم: ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزاءو قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها
قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
فصل هشتاد و ششم: لوکوموتیوهای راه‌آهن یا تراموای نواقل روی خط راه‌آهن و اجزاء و قطعـات آنها؛ ملحقات و مهارکننده‌های خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت‌دادن مکانیکی ترافیک (از جمله الکترومکانیکی) از هر نوع
فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه‌آهن یا تراموا و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها
فصل هشتاد و نهم: کشتی‌ها، قایق‌ها و شناورها
قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌ سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل نود:‌ آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل نود و‌ یکم: اشیای صنعت‌ ساعت‌سازی (Clocks and watches and parts thereof)
فصل نود و دوم: آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات
قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون
فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل‌های طبی ـ‌ جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته‌ نشده یا مشمول شماره‌های دیگر نباشند؛ چراغ‌های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیای همانند؛ ساختمان‌های پیش‌ساخته
فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه
فصل نود و هفتم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه
فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشین‌آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری تاریخی CBU
ضمائم کتاب مقررات صادرات و واردات 1401
ضمیمه شماره 1: مواد شیمیایی جداول کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی
ضمیمه شماره 2: مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون
ضمیمه شماره 3: مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین‌الملل
ضمیمه شماره 4: مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام)
ضمیمه شماره 5: مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
ضمیمه شماره 6: فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)
ضمیمه شماره 7: توضیح در خصوص ستون، کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی
ضمیمه شماره 8: کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ (HS)

لازم به ذکر است سایت هایی مانند اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند که به صورت آنلاین قابلیت جستجوی تعرفه گمرکی کالا و سایر اطلاعات مرتبط با آنها را فراهم کرده اند.

پس از دانلود رایگان تعرفه گمرکی، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ، از طریق راه های ارتباطی سایت با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید